Stopnie Harcerskie

 

Dla harcerki i harcerza stopień jest wyzwaniem, które pozwala zmierzyć się z samym sobą. Kolejne stopnie wskazują im pożądane cechy charakteru i wyznaczają etapy osiągnięć życiowych. Każdy stopień jest dla harcerki i harcerza także celem, którego osiągnięcie jest dostrzegane w środowisku.

Czas zdobywania stopnia nazywamy próbą, bo daje możliwość sprawdzenia siebie, wykazania się w konkretnym działaniu postawą, wiedzą i umiejętnościami.

Dla drużynowych stopnie harcerskie są instrumentem wychowawczym, czyli środkiem, za pomocą którego realizują podstawowy program harcerskiego wychowania i uwzględniają indywidualny rozwój harcerki i harcerza. Przez zdobywanie stopni drużynowi wprowadzają harcerki i harcerzy na drogę systematycznej pracy nad sobą, uczą ich pokonywania kolejnych progów i łączenia własnych dążeń z działaniem w zespole.

System składa się z próby harcerki/harcerza i sześciu stopni:

Oznaczenie stopnia - Ochotniczka / Młodzik

 

Oznaczenie stopnia - Tropicielka / Wywiadowca

Oznaczenie stopnia - Pionierka / Odkrywca

Oznaczenie stopnia - Samarytanka / Ćwik

Oznaczenie stopnia - Harcerka Orla / Harcerz Orli

Oznaczenie stopnia - Harcerka Rzeczypospolitej / Harcerz Rzeczypospolitej

Kolejne stopnie przeznaczone są dla harcerek i harcerzy w określonym wieku:

 • harcerki i harcerze:
  Ochotniczka / Młodzik
  Tropicielka / Wywiadowca
 • harcerki starsze i harcerze starsi:
  Pionierka / Odkrywca
  Samarytanka / Ćwik
 • wędrowniczki i wędrownicy:
  Harcerka Orla / Harcerz Orli
  Harcerka Rzeczypospolitej / Harcerz Rzeczypospolitej

 Najważniejsze zasady zdobywania stopni harcerskich

 • Zdobywany stopień powinien być odpowiedni do Twojego wieku
 • Jeżeli nie posiadasz poprzedniego stopnia, powinieneś uzupełnić swoją próbę o wiedzę i umiejętności poprzednich stopni
 • Zdobywanie stopnia wspiera opiekun próby, który pomaga rozpisać próbę i czuwa nad jej przebiegiem
 • Próbę można zamknąć po wykonaniu ustalonych zadań.
 • Stopnie należy zdobywać indywidualnie, nie grupowo

Karta próby