Harcerze pamiętają i sprzątają groby

W dniu 26.10.2017r. harcerze 10 NDWp Wilki z Popowic, jak co roku, uczestniczyli w akcji „Sprzątanie opuszczonych i zaniedbanych grobów” na starosądeckim cmentarzu. W tym roku również było dużo pracy, ale wysiłek się opłacił.

Dziękujemy również Stowarzyszeniu Kobiet Popowickich za przygotowanie wiązanki, którą umieściliśmy wraz ze stroikiem, wykonanym przez klasę VI na grobie Śp. Zofii Roztoskiej, byłej mieszkanki Popowic.

Zdjęcia tutaj